مورد اعتماد

Unit Converter

apps
1.25MB
دانلود
دانلودها 500 - 3k
نسخه 2.5.4.1 6 سال قبل

توضیح Unit Converter

Zyksa Unit Converter now with Currency conversion (160+ world currencies) is a quick, easy and powerful tool for converting 23 various Categories.

Zyksa Unit converter can convert different units of measure viz. Acceleration, Angle, Area, Currency, Current/Electric Current, Data or Bits & Bytes, Density, Energy, Force, Fuel consumption, Frequency, Length, Light-Illumination, Light-Luminance, Power, Pressure, Sound, Speed, Temperature, Time, Torque, Volume, Weight/Mass.

Currency converter with real time live exchange rates.

FEATURES & USER INTERFACE:

* Unique & User Friendly User Interface

* Supports over 49302 conversions across 23 categories

* Converts as you type i.e. Instant conversion (no "Convert" button to press)

* Stores and gives the previously calculated values in the Same Category

* Quick list function to see a list of all conversions for a unit type

* All major world currencies are supported with live conversion rates

* Easy to use swap function for a given unit of measure

* Calculator: For Direct Arithmetic Calculations

* Memorizes your last inputs category used

* Add Favorite categories on top

* Round based on decimal places

* Support for Tablets(portrait mode)

* Move to SD card.

Unit Converter Pro, an Ad free version with 75 + categories of is now available on the market.

Please don't forget to provide us your valuable reviews and suggestions. It helps us to improve

Disclaimer: The data collected for currency conversion is provided free of charge for informational purposes only, with no guarantee of whatsoever for accuracy, validity, availability, or fitness for any purpose. Use at your own risk. Its a ON DEMAND feature and does not run in the background.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Zyksa Unit Converter nu met Currency Conversion (160 + wereld valuta) is een snelle, gemakkelijke en krachtige tool voor het omzetten van 23 verschillende categorieën.

Zyksa Unit Converter kan verschillende eenheden van de maatregel namelijk. Versnelling, Hoek, Ruimte, Valuta, Current / elektrische stroom, gegevens of Bits & Bytes, dichtheid, energie, kracht, brandstofverbruik, Frequentie, Lengte, Light-verlichting, licht-Luminance, Power, druk, geluid, snelheid, temperatuur, tijd, Torque, Volume, Gewicht / Massa.

Valuta omzetter met real time live wisselkoersen.

EIGENSCHAPPEN en user interface:

* Uniek en gebruiksvriendelijke User Interface

* Ondersteunt meer dan 49.302 omzettingen in 23 categorieën

* Zet terwijl u typt ie Instant conversie (geen "Convert" knop te drukken)

* Winkels en geeft de eerder berekende waarden in dezelfde categorie

* Snel lijst functie om een ​​lijst van alle conversies voor een soort eenheid te zien

* Alle grote wereld valuta's worden ondersteund met live wisselkoersen

* Gemakkelijk te swap-functie gebruiken voor een bepaalde maateenheid

* Rekenmachine: voor directe Rekenkundigebewerkingen

* Slaat uw laatste input categorie gebruikte

* Voeg Favoriete categorieën bovenop

* Ronde op basis van decimalen

* Ondersteuning voor tabletten (portrait-modus)

* Verplaatsen naar SD-kaart.

Unit Converter Pro, een advertentie-vrije versie met 75 + categorieën is nu beschikbaar op de markt.

Vergeet dan niet om ons uw waardevolle beoordelingen en suggesties. Het helpt ons om te verbeteren

Disclaimer: De gegevens die voor het omrekenen van valuta gegevens worden gratis ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden, zonder garantie van welke voor de nauwkeurigheid, geldigheid, beschikbaarheid of geschiktheid voor enig doel. Gebruik op eigen risico. Het is een ON DEMAND-functie en niet op de achtergrond draaien.</div> <div class="show-more-end">

مشاهده بیشتر

رتبه بندی کاربران برای Unit Converter

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

پرچم Unit Converter

پرچم trusted
بخوبی کار می کند 0
پرچم needs licence
نیازمند گواهینامه 0
پرچم fake
اپلیکیشن تقلبی 0
پرچم virus
ویروس 0
آواتار فروشگاه apps
apps فروشگاه 2.72M 3595.6M

APK اطلاعات درباره Unit Converter

نسخه APK 2.5.4.1
سازگاری Android 1.6+ (Donut)
برنامه نویس Phu
مجوزها 3


دانلود Unit Converter APK
دانلود